Close

Financieel planner

Erik van Duijn brengt als financieel planner uw vermogen en inkomen in kaart en kijkt of uw financiële doelen haalbaar zijn. Hierbij wordt gekeken naar het toekomstbeeld voor uw bedrijf en de invloed hiervan op u en de medewerkers binnen uw bedrijf (en hun financiën). Rekeninghoudend met al deze factoren zullen u verscheidene overwegingen worden voorgelegd. Deze overwegingen beïnvloeden niet alleen uw bedrijf, maar ook u persoonlijk en uw werknemers.

Financieel planner inschakelen

Erik van Duijn is als planner in te schakelen op interimbasis, maar kan ook rollen vervullen als grootboekadministrateur, financieel manager en controller / assistent controller.

Als financieel planner kan Erik van Duijn onder meer een goede toevoeging zijn op een accountant binnen uw bedrijf. Wanneer u ervoor kiest om een financieel planner in te schakelen als toevoeging op uw accountant is dat een logische overweging: hun vaardigheden zullen precies op elkaar aansluiten. Het zijn als het ware twee financiële specialisten die ieder met een andere blik naar dezelfde topic kijken.

Een accountant heeft een adviserende rol inzake uw budgettering en bedrijfsstrategie en buigt zich natuurlijk over de boekhouding. De rol van een planner ligt wat breder, ook buiten het bedrijfsleven: hij kijkt naar uw vermogen en inkomen, nu en latere leven, zowel privé als in uw professionele rol als ondernemer.

Werkzaamheden

35329333_mU schakelt een financieel planner, zoals Erik van Duijn, onder meer in voor:

  • Bepaling van uw financiële doelen en de strategie om deze te bereiken.
  • Planning van uw inkomen, voor nu en later.
  • Bewaking van uw vermogen en de mogelijke opbouw hiervan.
  • Planning bij ondernemen en bedrijfsovername.
  • Budgettering.
  • Planning van nalatenschap.
  • Beleggingen en opbouw van uw portefeuille.

Bent u op zoek naar een financieel planner die onder meer naast uw accountant binnen uw bedrijf kan fungeren? Erik van Duijn kan u op allerlei vlakken van dienst zijn.

Zou u uw vermogen en inkomen graag in kaart willen brengen door iemand met veel ervaring, leidinggevende capaciteiten en een helikopterview? Neem dan contact op met Erik van Duijn, samen kijkt u wat er moet gebeuren en waar hij u kan helpen.