Close

Toelichting diensten

Heeft u een specifiek verzoek of een uitzonderlijke taak die binnen de financiële administratie verricht dient te worden? Neem vooral vrijblijvend contact op, zodat we kunnen kijken wat ik voor u zou kunnen betekenen.

Finance manager
 • Verantwoordelijk voor de Financiële Administratie (Exact), de Financiële rapportage (Hyperion) en de consolidatie van meerdere Holding Companies
 • AO/IC-procedures beschrijven; interne controleprocessen in kaart brengen.
 • Aangiftes omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting verzorgen.
 • Statutaire jaarrekeningen samenstellen en cijfermatige analyses verzorgen.
 • Cashpositie en cash flow-rapportage bewaken en optimaliseren.
 • Salarisadministratie managen, het aansturen van de accountantscontrole en het voorbereiden van de accountants controle en het samenstellen van het controle dossier.
 • Onderhouden van externe contacten met accountants, banken en andere partijen.
 • Interne organisatie/personeelszaken inrichten, leiding geven aan
  Finance-afdelingen en het coachen van medewerkers.
 • Maandelijkse kostenanalyse (budget, werkelijk, forecast en
  analyse).
 • Verantwoordelijk voor de Planning & Control cyclus.
 • Verantwoordelijk voor het Forecast en Budget proces.


Hoofd financiële administratie
 • AO/IC-procedures en werkinstructies schrijven.
 • Nieuwe automatiseringssystemen operationeel maken en het inwerken van de medewerkers.
 • Tussenrekeningen uitzoeken en specificeren en administratieve
  achterstanden wegwerken.
 • Verantwoordelijk voor grootboek, debiteuren en crediteuren.
 • Verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportages.
 • Het uitvoeren van maandelijkse omzet- en kostenanalyses.
 • Het doen van aangiften omzetbelasting, loonbelasting en
  vennootschapsbelasting.
 • Het leiding geven aan en coachen van teams tot 12
  administratieve medewerkers.
 • Verantwoordelijk voor het betalingsproces en het doen van
  betalingen.
 • Het opschonen van het grootboek en het sub-grootboek
  (debiteuren, crediteuren).
 • Het samenstellen van accountantsdossiers.
 • Het afstemmen van Inter Company-posities.
Controller / assistent controller
 • Verantwoordelijk voor het grootboek en het beheersen van tussenrekeningen.
 • Balansspecificaties opstellen.
 • Maandelijkse memoriaalboekingen opstellen en accruals boeken.
 • Maandelijkse analyses van de werkelijke kosten versus
  gebudgetteerde kosten.
 • Actieve participatie in de SAP-migratie.
 • Actieve participatie in de externe accountantscontrole.
GL Accountant / Grootboekadministrateur
 • Het implementeren van accounting policies en werkprocessen
  voor de grootboekadministratie voor het Duitse dochterbedrijf
  en verzekeren dat het grootboek in overeenstemming is met
  interne en externe voorschriften en wetten.
 • Participeren in de maand- en jaarafsluiting, met de focus op het
  beoordelen en controleren van de journaalposten op
  volledigheid, juistheid en het aanwezig zijn van de juiste back-up.
 • Het maandelijks samenstellen van de reconciliaties en een
  analystische beoordeling ervan.
 • Coördineren om zeker te zijn dat het grootboek juist en volledig
  is.
 • Voorbereiden van informatieverzoeken voor interne en externe
  controles.
 • Leiding geven en coachen van vier staff accountants.
 • Ad-hoc vragen van de manager uitzoeken en opvolgen.